Kancelaria Komornicza Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki | Komornik Sądowy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim
Bartosz Radosław Sitkowski
Kancelaria Komornicza Nr IV w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 14 lok. U-8
05-300 Mińsk Mazowiecki

Kancelaria Komornicza

Kancelaria Komornicza posiada dostęp do:

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Bartosza Sitkowskiego obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim w szczególności:

miasta:

oraz gminy:

dokument ze szczegółową właściwością


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (apelacja lubelska) z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, i w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Bartosz Radosław Sitkowski

Kancelaria Komornicza Nr IV w Mińsku Mazowieckim


ul. Kościuszki 14 lok. U-8
05-300 Mińsk Mazowiecki‎

Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.
04 1020 4476 0000 8102 0296 3916

NIP: 822-194-77-65

EPU ID: 2031

Nazwa skrzynki EPUAP:
/KS_Bartosz_Sitkowski/ezbiegi

Kontakt

tel: 257 565 199
tel: 506 369 697

e-mail: minsk.sitkowski@komornik.pl

Godziny kancelarii

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

piątek jest dniem wewnętrznym

Komornik przyjmuje interesantów:
poniedziałki: 8.00 - 15.00

 

Komornik sądowy

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym."
Art. 2  ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771.)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika. Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.